Referenzen

Powrót do strony głównej

Biurowiec publiczny w prowincji ShanDong (Chiny Ludowe)

Uszczelnienie płyty podłogowej

 

Piwnica nowego biurowca znajdowała się całkowicie poniżej bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych, co powodowało szczególnie wysokie wymagania w zakresie uszczelnienia.

 

Płyta podłogowa została zaimpregnowana na całkowitej powierzchni 12.000 qm za pomocą wysokowytrzymałej krystalicznej zawiesiny uszczelniającej VELOSIT CW 111 w procesie dry-shake.

 

W ścianach piwnicy i na najwyższej kondygnacji zdecydowano się na użycie hydroizolacji z krystalicznym szlamem uszczelniającym VELOSIT CA 112. Zastosowano łącznie 10 000 kg VELOSITu CA 112.

Zakończenie: 2019
Wielkość obiektu: 12.000 qm

Produkty

Te produkty VELOSIT zostały zastosowane:


VELOSIT® CA 112VELOSIT® CW 111

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top