Referenzen

Powrót do strony głównej

Filharmonia Elb, Hamburg (Niemcy)

Każdy centymetr kwadratowy jest szczególnie ważny

 

Kiedy Filharmonia Elb w Hamburgu była w styczniu 2017 roku z wielką pompą otwierana, apartamenty na piętrach od 11 do 26, w tylnej części budynku, były dopiero w budowie. Aby zminimalizować zakłócenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych, nie było możliwe wykonywanie wylewki przy użyciu tradycyjnych technologii. Z tego powodu materiał do 44 mieszkań został w wieziony w workach na górne piętra towarową windą i ułożony piętro po piętrze przy pomocy pompy Mtec Duomix 2000. VELOSIT SC 244 był zastosowany we wszystkich łazienkach i na posadce jednego mieszkania.

 

Jastrych był gotowy do pokrycia po jednym dniu.
W sumie użyto 120 ton VELOSIT SC 244 zostały przetworzone.

Zakończenie: 2017
Wielkość obiektu: 1.200 qm
Wykonawca: Brucculeri Estrich GmbH
Hamburg

Produkty

Te produkty VELOSIT zostały zastosowane:


VELOSIT® SC 244

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top