Referenzen

Powrót do strony głównej

Oczyszczalnia ścieków, Sunbury (Australia)

Remont

 

Różne zbiorniki w oczyszczalni ścieków w Sunbury w Australii (w pobliżu Melbourne) zostały poważnie uszkodzone przez agresywne warunki środowiskowe i musiały zostać poddane renowacji.

 

Podczas 6-tygodniowego okresu prac remontowych, betonowy strop został odnowiony za pomocą warstwy 2 – 8 cm zaprawy szybkowiążącej VELOSIT RM 204.

 

Zbiorniki zostały zabezpieczone przed przyszłym działaniem chemicznym za pomocą elastycznego szlamu uszczelniającego VELOSIT WP 120 w połączeniu z taśmą uszczelniającą do spoin VELOSIT DB 830.

 

Ilość z użytego materiału:

VELOSIT RM 204: 150 t
VELOSIT WP 120: 15 t

VELOSIT DB 830: 1.000 m

Zakończenie:
Wielkość obiektu:

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top