Referenzen

Powrót do strony głównej

Remont posadzki w sklepie typu discounter, Vechta (Niemcy)

2.000 qm jastrychu cementowo-wapiennego ułożonego w ciągu zaledwie 2 dni z zastosowaniem pump trucka Bremat

 

Podłoże było mocno zużyte, a wiele głębokich uszkodzeń powodowało, że naprawa poszczególnych obszarów była nieekonomiczna.

Ze względu na skrajne różnice w poziomie podłoża z surowego betonu, nowa konstrukcja musiała być wykonana w silnie zróżnicowanych grubościach warstw od 25 do 100 mm, aby wyrównać różnice.

W efekcie płynny jastrych został aplikowany w ciągu dwóch następujących po sobie dni na dwóch powierzchniach. Zastosowano spoiwo cementowe VELOSIT SC 245 z badanym i płukanym piaskiem o uziarnieniu 0 – 8 mm.

Zakończenie: 2020
Wielkość obiektu: 2 000 qm (226 to. Material)
Wykonawca: Röseler Bau GmbH & Co. KG
Borgentreich
Technologia aplikacji: Kotan Bau GmbH
Hanower

Produkty

Te produkty VELOSIT zostały zastosowane:


VELOSIT® SC 245

Do pobrania

Tutaj znajdziesz więcej plików i informacji do pobrania


Nasze referencje

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top