Referenzen

Powrót do strony głównej

River House, Nowy Jork (USA)

Renowacja hydroizolacji dachu kompleksu River House nad rzeką Hudson w Nowym Jorku.

 

Remont musiał być przeprowadzony etapowo, tak aby system hydroizolacji był ciągle sprawny. Powierzchnie o pow. od 10 do 30 m2 zostały usunięte z betonowego stropu i natychmiast wyrównane zaprawą naprawczą VELOSIT RM 203. W ciągu 2 godzin od instalacji, naprawione miejsce zostało uszczelnione powłoką PU na dachu.

 

VELOSIT RM 203 został wybrany m.in. dlatego, że materiał jest dostatecznie szybkosprawny i wystarczająco suchy w bardzo krótkim czasie. Powłoka poliuretanowa może być zatem szybko nałożona.

 

Przetworzono 120 ton VELOSIT RM 203.

Zakończenie:
Wielkość obiektu:

Produkty

Te produkty VELOSIT zostały zastosowane:


VELOSIT® RM 203

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top