Obszary zastosowanie

VELOSIT ZNACZĄCO PRZYŚPIESZA PROCES BUDOWLANY

Systemy VELOSIT umożliwiają znacznie szybsze zakończenie procesów budowlanych niż do tej pory. Przy konstruowaniu systemów technologicznych przyświecała nam koncepcja takiego dopasowania produktowego, aby czas oczekiwania międzyoperacyjnego skrócić do minimum, lub wręcz umożliwić pracę w trybie ciągłym.

 

Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie każdej budowy, w  przypadkach relatywnie niewielkich projektów, nawet w ciągu jednego dnia.

 

 

 

Obszary zastosowania:

  • Obiekty, które mają bezpośredni kontakt z wodą
  • Budowa i konserwacja zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków i kanalizacji
  • Egalizacja podłoży betonowych
  • Budownictwo inżynieryjne i kubaturowe

Państwa korzyści:

  1. Oszczędność czasu pracy

  2. Ograniczenie koniecznego kapitału, który związany jest wydłużonym czasem wykonania

  3. Możliwość realizacji większej ilości projektów

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top