VELOSIT® PA 911

Uniwersalny podkład gruntujący pod zaprawy i kleje

VELOSIT PA 911 to grunt akrylowy dla typowych podłoży budowlanych jak osuszone mury, beton i ceramika.

Typowe zastosowania:

  • Gruntowanie pod zaprawy klejowe i murarskie
  • Wzmocnienie powierzchni pylących
  • Gruntowanie podłoży absorpcyjnych

Cechy:

  • Poprawiona przyczepność do podłoży absorpcyjnych wewnątrz pomieszczeń
  • Wysycha w ciągu 1-2 godzin w temperaturze 23 ° C  i wilgotności względnej 60 %
  • Bezrozpuszczalnikowy, o słabym zapachu

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumentacja

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top