VELOSIT® SC 240

Szybki jastrych cementowy

VELOSIT SC 240 jest spoiwem na bazie cementu przeznaczonym do wytwarzania mieszanek jastrychowych na placu budowy, bądź w węźle betoniarskim.  VELOSIT SC 240 może również być użyty jako spoiwo do wytworzenia specjalnych betonów i zapraw.

Typowe zastosowania:

 • Nawierzchnie w pomieszczeniach zamkniętych i położone na zewnątrz
 • Jastrychy zespolone
 • Jastrychy przemysłowe
 • Jastrychy na warstwie termoizolacji lub membranach
 • Szybko dojrzewające mieszanki betonowe
 • Beton wielorakiego zastosowania , do przygotowania na placu budowy

Cechy:

 • Minimalny skurcz/pęcznienie w przypadku suchych lub wilgotnych warunków, przez co tendencja do tworzenia się rys jest zminimalizowana
 • Znakomita urabialność
 • Niezwykle poręczna, łatwa obróbka na placu budowy
 • Wzmocnienie mikrowłóknami
 • Dopuszczalny szeroki dobór udziału wody zarobowej
 • Gotowy do prac płytkarskich już po upływie 4 godzin, a na wykończenia wrażliwe na wilgoć – już po ok. 16 godz.
 • Czas obróbki 30- 40 minut i 12 MPa wytrzymałości na ściskanie już po 4 godzinach (1:4)
 • Końcowa wytrzymałość na ściskanie to > 50 MPa po upływie 28 dni
 • Nadaje się do wejścia już po 4 godzinach
 • Bardzo dobra przyczepność do właściwie przygotowanego betonu
 • Znakomita wodoodporność – nie ma utraty wytrzymałości przy długotrwałym używaniu w warunkach zawilgocenia
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie pozwala na projektowania cienkich warstw przy konstrukcjach podłogowych
 • Dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
 • Dobra odporność na siarczany
 • Jasnoszara barwa nawiązująca do barwy betonu

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumemtacja
 • YouTube

  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
  Mehr erfahren

  Video laden

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top