VELOSIT® SC 245

Jastrych rozlewny, szybki

VELOSIT SC 245 jest opartym na bazie cementu spoiwem do wytwarzania samorozlewnych mieszanek jastrychowych na placu budowy, bądź w węźle betoniarskim.

Typowe zastosowania:

 • Nawierzchnie w pomieszczeniach zamkniętych i położone na zewnątrz
 • Jastrychy łączące
 • Szybko dojrzewające mieszanki betonowe
 • Wylewki na ogrzewanie podłogowe
 • Beton wielorakiego zastosowania , do przygotowania na placu budowy

Cechy:

 • Minimalny skurcz/pęcznienie w przypadku suchych lub wilgotnych warunków eksploatacji, przez co redukuje się do minimum tendencja do tworzenia rys
 • Niezwykle poręczna, łatwa obróbka na placu budowy
 • Dopuszczalny szeroki dobór udziału wody zarobowej
 • Gotowy do prac płytkarskich już po upływie 6 godzin, a na wykończenia wrażliwe na wilgoć – już po ok. 24 godz.
 • Czas obróbki – 90 minut i 12 Mpa wytrzymałości na ściskanie po 6 godzinach
 • Końcowa wytrzymałość na ściskanie to ≥ 50 po upływie 28 dni przy właściwej jakości piasku i udziale spoiwa 32 %
 • Nadaje się do wejścia już po 5 godzinach
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Znakomita wytrzymałość na wodę – brak zmian w twardości przy długotrwałym używaniu w warunkach zawilgocenia
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie pozwala na projektowania cienkich warstw przy konstrukcjach podłogowych
 • Dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
 • Dobra odporność na siarczany
 • Jasnoszara barwa nawiązująca do barwy betonu

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumentacja
 • YouTube

  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
  Mehr erfahren

  Video laden

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top