VELOSIT® SC 250

Szybki płynny jastrych

VELOSIT SC 250 jest spoiwem na bazie cementu przeznaczonym do wytwarzania płynnych jastrychów na placu budowy, bądź w węźle betoniarskim.

Typowe zastosowania:

 • Nawierzchnie w pomieszczeniach zamkniętych i położone na zewnątrz
 • Jastrychy zespolone
 • Jastrychy na warstwie termoizolacji lub membranach
 • Zoptymalizowany do wykonania z dwukomorowych silosów lub mobilnych urządzeń
 • Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Cechy:

 • Minimalny skurcz/pęcznienie w przypadku suchych lub wilgotnych warunków, przez co tendencja do tworzenia się rys jest zminimalizowana
 • Znakomita płynna urabialność
 • Dopuszczalny szeroki dobór udziału wody zarobowej
 • Gotowy do prac płytkarskich już po 3 dniach
 • Czas obróbki 90 minut i 12 MPa wytrzymałości na ściskanie już po 24 godzinach
 • Końcowa wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa po 28 dniach, po dodaniu piasku i 32% wody
 • Bardzo dobra przyczepność do właściwie przygotowanego betonu
 • Znakomita wodoodporność – nie ma utraty wytrzymałości przy długotrwałym używaniu w warunkach zawilgocenia
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie pozwala na projektowania cienkich warstw przy konstrukcjach podłogowych
 • Dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
 • Dobra odporność na siarczany
 • Jasnoszara barwa nawiązująca do barwy betonu

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumentacja
 • YouTube

  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
  Mehr erfahren

  Video laden

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top