VELOSIT® SC 253

Spoiwo wysokowytrzymałościowe do mechanicznego wytwarzania i aplikowania rozlewnych mas posadzkowych

VELOSIT SC 253 jest opartym na bazie cementu spoiwem do wytwarzania samorozlewnych mieszanek jastrychowych na podłoża betonowe.

Typowe zastosowania:

 • Nawierzchnie w pomieszczeniach zamkniętych i położone na zewnątrz
 • Wyrównywanie powierzchni betonowych i jastrychowych, i jako nawierzchnia użytkowa
 • Naprawy na poziomych nawierzchniach betonowych
 • Grubość warstwy roboczej od 3 do 50 mm

Cechy:

 • Minimalny skurcz/pęcznienie w przypadku suchych lub wilgotnych warunków eksploatacji, przez co redukuje się do minimum tendencja do tworzenia rys
 • Świetny rozpływ z dłuższym czasem obróbki
 • Bardzo gładka nawierzchnia
 • Szybkie odpowietrzanie
 • Gotowy do prac płytkarskich już po upływie 4 godzin, a na wykończenia wrażliwe na wilgoć – już po ok. 16 godz.
 • Czas obróbki – 30-40 minut i 20 Mpa wytrzymałości na ściskanie po 4 godzinach
 • Końcowa wytrzymałość na ściskanie to 50-70 MPa po 28 dniach zależnie od założonej formuły
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Zamknięta struktura porów z dużą odpornością na chlorki i CO2
 • Znakomita wytrzymałość na wodę – brak zmian w twardości przy długotrwałym używaniu w warunkach zawilgocenia
 • Wysoka wytrzymałość na zginanie pozwala na projektowania cienkich warstw przy konstrukcjach podłogowych
 • Dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
 • Dobra odporność na siarczany
 • Jasnoszara barwa nawiązująca do barwy betonu

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumentacja

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top