VELOSIT® WP 101

Wysoce wytrzymała na nacisk masa uszczelniająca

VELOSIT WP 101 jest bazującym na cemencie szlamem uszczelniającym do betonu i wszelkiego rodzaju przegród budowlanych.

Typowe zastosowania:

 • Uszczelnianie piwnic i garaży podziemnych
 • Uszczelnianie instalacji wody pitnej
 • Ochrona zapór wodnych i rynien przelewowych
 • Uszczelnianie szybów windowych
 • Izolacje poziome
 • Izolacje przeciw negatywnemu parciu pod izolacjami elastycznymi
 • Warstwa gruntująca do wypełnienia defektów podłoża

Cechy:

 • Minimalny skurcz/pęcznienie niezależnie od warunków wilgotnościowych
 • Hydrofobowy
 • Niedościgniona szybkość twardnienia – 20 MPa po 24 godz. i powyżej 50 MPa po 28 dniach
 • Szczelność do 130 m słupa wody w myśl normy EN 12390-8
 • Czas obróbki 45 min. i 12 MPa wytrzymałości na nacisk po 4 godzinach
 • Końcowa wytrzymałość na nacisk powyżej 50 MPa po 28 dniach
 • Po 3-4 godz. można nań wejść
 • Obciążenie wodą pod ciśnieniem po 24 godz.
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Brak tendencji do tworzenia rys po przekroczeniu przepisanej grubości warstwy
 • Pielęgnacja wodą wymagalna jedynie w bardzo suchych i gorących warunkach otoczenia, przez 4 godziny
 • Dobra odporność na warunki atmosferyczne
 • Spełnia warunki higieniczne dla wody pitnej
 • Odporność na działanie siarczanów

Do pobrania

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o wybranym produkcie Velosit.


Dokumentacja
 • YouTube

  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
  Mehr erfahren

  Video laden

Stowarzyszenia i Członkostwo:

back to top